Darbo užmokestis

 Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, neišskaičiavus mokesčių, Eurais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2017 m.

2017 m.

Darbuotojų skaičius 2018 m. II ketv.

2018 m. II ketv.

Valstybės tarnautojai

Direktorius

1

1278

1

1440

Direktoriaus pavaduotojas

1

1116

1

1289

Skyriaus vedėjas

5

995

5

1136

Vyriausiasis specialistas

11

753

11

781

Vyresnysis specialistas

2

771

2

881

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį

Visuomenės informavimo specialistas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Bitininkystės poskyrio vedėjas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Ekskursijų vadovas

1

Duomenys neskelbiami*

2

522

Labanoro RP lankytojų centro administratorius

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Ūkvedys

1

Duomenys neskelbiami*

2

602

Amatų meistras

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Meistras

3

423

2

468

Traktorininkas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Valytojas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Darbininkas

1

Duomenys neskelbiami*

3

415

*Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 p.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-04