Darbo užmokestis

 Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, neišskaičiavus mokesčių, Eurais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2018 m.

2018 m.

Darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketv.

2018 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

Direktorius

1

1425

1

1465

Direktoriaus pavaduotojas

1

1265

1

1290

Skyriaus vedėjas

4 1094 4 1095

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1 1186 1 1186

Vyriausiasis specialistas

10 797 10 841

Vyresnysis specialistas

1 877 1 952

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį

Visuomenės informavimo specialistas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Bitininkystės poskyrio vedėjas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Ekskursijų vadovas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Ekologas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Labanoro RP lankytojų centro administratorius

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Ūkvedys

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Amatų meistras

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Meistras

2

459

2

459

Traktorininkas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Valytojas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Darbininkas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

*Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 p.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-10