Darbo užmokestis

 Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, neišskaičiavus mokesčių, Eurais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2018 m.

2018 m.

Darbuotojų skaičius 2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

Valstybės tarnautojai

Direktorius

1

1425

1

3137

Direktoriaus pavaduotojas

1

1265

1

2905

Skyriaus vedėjas

4 1094 4 1774

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1 1186 - -

Vyriausiasis specialistas

10 797 11 1377

Vyresnysis specialistas

1 877 1 1344

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį

Visuomenės informavimo specialistas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Bitininkystės muziejaus administratorius

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Ekskursijų vadovas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Ekologas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Labanoro RP lankytojų centro administratorius

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Ūkvedys

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Amatų meistras

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Meistras

2

459

2

750

Traktorininkas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Valytojas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Darbininkas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

*Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 p.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-09