BDAR
gdpr

Valstybės tarnautojų užduotys

Direktoriaus pavaduotoja ASTA LAŠINSKIENĖ

 • Didinti direkcijos turto valdymo efektyvumą.
 • Organizuoti gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą BAST „Kretuonykščio ežeras ir jo apyežeris“, BAST „Kretuono ežeras ir jo apylinkes“, BAST „Aukštaitijos nacionalinis parkas ir BAST „Labanoro regioninis parkas teritorijose.
 • Parengti gamtos ir kultūros vertybių, kraštovaizdžio kompleksų bei rekreacinių objektų tvarkymo programą.

Skyriaus vedėjas VOLDEMARAS KUTRA

 • Organizuoti ir užtikrinti savalaikį teritorijų planavimo, techninių projektų,  kitų pateiktų dokumentų(miškotvarkos projektų, žemės sklypų, planų, kadastrinių matavimų ir kt.) sąlygų ir specialiųjų reikalavimų teikimą bei jų derinimą ir išvadų pateikimą.
 • Atlikti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko tvarkymo planų sprendinių analizę ir pateikti pasiūlymus dėl prioritetinių veiklų 5 metų laikotarpiui
 • Parengti direkcijos veiklai nereikalingų nekilnojamojo turto objektų griovimo techninius projektus.

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas DARIUS KAVŠINAS

 • Vykdyti EB svarbos rūšių ir buveinių monitoringą

 

 • Organizuoti gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą BAST „Kretuonykščio ežeras ir jo apyežeris“, BAST „Kretuono ežeras ir jo apylinkes“, BAST „Aukštaitijos nacionalinis parkas" ir BAST „Labanoro regioninis parkas" teritorijose.

 

 • Atlikti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko tvarkymo planų sprendinių analizę ir išskirti prioritetines veiklas 5 metų laikotarpiui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas LINAS STANAITIS

 • Sukurti direkcijos firminį stilių
 • Savanorystės ir jaunimo metams paminėti skirtų renginių ciklo organizavimas.
 • Lauko informacinės ir rekreacinės infrastruktūros inventorizacija ir jos optimizavimas.
 • Atlikti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko tvarkymo planų sprendinių analizę ir pateikti pasiūlymus dėl prioritetinių veiklų 5 metų laikotarpiui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja SANDRA RAKŠTELYTĖ

 • Didinti įstaigos veiklos efektyvumą.
 • Tobulinti darbų saugą ir jos reglamentavimą įstaigoje.
 • Užtikrinti korupcijai astparios aplinkos kūrimą įstaigoje.

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22