BDAR
gdpr

Valstybės tarnautojų užduotys

Direktoriaus pavaduotoja ASTA LAŠINSKIENĖ

 • Didinti direkcijos turto valdymo efektyvumą.
 • Didinti įstaigos energetinį efektyvumą.

 

Skyriaus vedėjas VOLDEMARAS KUTRA

 • Organizuoti ir užtikrinti savalaikį teritorijų planavimo, techninių projektų,  kitų pateiktų dokumentų(miškotvarkos projektų, žemės sklypų, planų, kadastrinių matavimų ir kt.) sąlygų ir specialiųjų reikalavimų teikimą bei jų derinimą ir išvadų pateikimą.
 • Atlikti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko tvarkymo planų sprendinių analizę ir pateikti pasiūlymus dėl prioritetinių veiklų 5 metų laikotarpiui (tęstinis 2022 m. darbas)
 • Organizuoti Ginučių vandens malūno kapitalinio remonto projekto parengimą.

 

 

 

Skyriaus vedėjas DARIUS KAVŠINAS

 • Vykdyti EB svarbos rūšių monitoringą.
 • Organizuoti gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą BAST „Kretuonykščio ežeras ir jo apyežeris“, BAST „Kretuono ežeras ir jo apylinkes“, BAST „Aukštaitijos nacionalinis parkas" BAST "Labanoro regioninis parkas"
 • Atlikti Peršokšnos ir Lakajos  kraštovaizdžio draustinių BVK, pagal juos numatyti tvarkymo priemones.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja MARIJA GAREJEVA

 • Plėsti suvenyrų asortimentą lankytojų centruose Palūšėje ir Labanore, Bitininkystės muziejuje
 • Įdiegti sukurtą Aukštaitijos NP identitetą į naudojamas komunikacijos priemones
 • Organizuoti Gamtos mokyklos remontą

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja SANDRA NALIVAIKĖ

 • Užtikrinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje.
 • Užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimą ir vykdymą įstaigoje.
 • Dalyvauti  organizuojant  direkcijos veiklai nereikalingų nekilnojamojo turto objektų perdavimą arba likvidavimą.

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22