>
2023-11-09

Aktualu žemių savininkams: informacija apie natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius

Patvirtinus natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius šių žemių savininkai apie nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas informuojami registruotais laiškais.

Jeigu turite tokios žemės, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus šia tema galite rasti    https://bit.ly/45WHduB

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius rasite:
Biologinės įvairovės duomenų bazės (BIOMON) tinklalapyje (https://biomon.lt/szns).

Lietuvos Respublikos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt/map) duomenų rinkinyje „Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“.

Užėję į www.geoportal.lt pasirinkite šiuos meniu turinius: Žemėlapiai > Viešosios paslaugos > Kitų temų duomenys > Aplinkosauga > Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų teritorijos, kuriose nustatomos specialiosios sąlygose.