„Introducing nature tourism for all“ (Unigreen) - „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“

Data

2018 10 31

Įvertinimas
0
gedas_antliepto_sulogo.jpg

 

 „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ („Introducing nature tourism for all“) projekto tikslas yra vystyti darnų turizmą LV ir LT pasienio regionuose, stabilizuoti ir padidinti turistų ir jų nakvynių skaičių šiuose regionuose. Rezultatų bus siekiama:

1) kuriant naujus ir gerinant jau esančius gamtinio turizmo produktus bei didinant jų žinomumą ir prieinamumą visoms keliautojų grupėms;

2) atitinkamomis rinkodarinėmis priemonėmis  reklamuojant projekto teritoriją, kaip vieną vietą įvairiapusiam gamtos pajautimui (vadovai, žemėlapiai, tinklalapiai),

3) panaudojant investicijas gamtos objektų valdymui. Lėšos skiriamos infrastruktūrai įrengti

4) kuriant produktus (unikalus metodas: informacija Brailio raštu, įgarsinimo sprendimai, infrastruktūros pagerinimas), pritaikytus žmonėms su negalia.

5) remiant vietos verslą ir vystant kokybišką gyvenamają ir darbo aplinką skirtingoms socialinėms grupėms, įskaitant neįgaliuosius.

Projekte dalyvauja 11 partnerių iš: 2 nacionalinių ir 1 regioninio parkų, 7 savivaldybių (skiriančios dėmesį į infrastruktūros prieinamumą), planavimo regiono (daugiausia apimanti kompetencijos didinimo ir rinkodaros veiklas). Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija šiame projekte – partneris.

Pagrindinis projekto uždavinys – Aukštaitijos nacionaliniame parke sukurti rekreacinę infrastruktūrą pritaikytą žmonėms su negalia.

Šiuo investiciniu projektu Aukštaitijos nacionaliniame parke bus įrengiamos prieplaukos pritaikytos ne tik parko lankytojams, bet ir žmonėms su negalia bei jų šeimoms. Bus įrengtos 4 prieplaukos labiausiai nacionaliniame parke lankomose vietose Palūšėje, Meironyse, Vaišniūnų stovyklavietėje bei prie Ladakalnio archeologinio komplekso.

Taip pat, kuriant  „Žvejybos rojaus“ zoną, bus gerinama infrastruktūra mūsų šalies ir užsienio žvejams mėgėjams. Taip bus propaguojama dar viena aktyvaus poilsio rūšis saugomoje teritorijoje, gerinama turizmo rinkodara, visuomenės aplinkosauginis švietimas ir viešinimas.

Investicinis projektas „Prieplaukų įrengimas Aukštaitijos nacionaliniame parke“ tiesiogiai susijęs su Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsaugos programa, kurios tikslas užtikrinti aplinkai daromos žalos mažinimą, gamtos išteklių atkūrimą ir gausinimą.

Prieplaukos ir šalia esanti infrastruktūra padės sureguliuoti lankytojų srautus, sumažinant rekreacinės veiklos neigiamą poveikį saugomoms teritorijoms ir rūšims. Taip pat bus suteiktas prioritetas mėgėjiškai žūklei siekiant mažinti verslinę  žvejybą saugomose teritorijose. Tai atitinka Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsaugos programos priemones.

Konkreti projekto trukmė: 2017-05-01 – 2019-04-30.

Projekto „Gamtinio turizmo pritaikymas visiems“ bendra vertė – 1 176 867,14 Eur., Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos preliminariai suplanuotas projekto biudžetas – 102 926, 97 Eur.