Priimti sprendimai dėl buvusių sodybų atstatymo

Sprendimas dėl buvusios sodybos atstatymo sklype kad. Nr.4501/0002:126

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-02