BDAR
gdpr

Teisinio reguliavimo stebėsena

Informacijos apie teisinio reguliavimo stebėseną Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija neskelbia, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros taisyklių ir teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 121-5212; 2011, Nr. 8-350) 68 punktu, teisinio reguliavimo stebėsenos planą tvirtina ir jame nurodo numatomos atlikti teisinio reguliavimo stebėsenos apimtį ir terminą Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Vyriausybės programą, Vyriausybės nustatytus veiklos prioritetus, ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), ministerijos strateginį ir metinį veiklos planus, įvertinusi kilusias problemas ar atsiradusius pokyčius atitinkamoje visuomeninių santykių srityje ir kitas aplinkybes.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-21