BDAR
gdpr

LLI-010 GAMTINIO TURIZMO PRITAIKYMAS VISIEMS (UniGreen)

Bendra projekto vertė: 1 176 867,14 EUR

ERPF lėšos: 1 000 337,07 EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01.05.201730.04.2019.

Projekto partneriai:

Kurzemės planavimo regionas, www.kurzemesregions.lv;

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, www.anp.lt ;

Biržų regioninio parko direkcija, www.birzuparkas.lt;

Durbės savivaldybė, www.durbe.lv ;

Kretingos rajono savivaldybės administracija, www.kretinga.lt ;

Kuldygos savivaldybė, www.kuldiga.lv ;

Ruojos savivaldybė, www.roja.lv ;

Saldaus savivaldybė, www.saldus.lv ;

Skrundos savivaldybė, www.skrundasnovads.lv ;

Ventspilio savivaldybė, www.ventspilsnovads.lv ;

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, www.zemaitijosnp.lt

„UniGREEN“ projekto rezultatų bus siekiama:
1) kuriant naujus ir gerinant jau esančius gamtinio turizmo produktus bei didinant jų žinomumą ir prieinamumą visoms keliautojų grupėms;
2) atitinkamomis rinkodarinėmis priemonėmis reklamuojant projekto teritoriją, kaip vieną vietą įvairiapusiam gamtos pajautimui (vadovai, žemėlapiai, tinklalapiai);
3) panaudojant investicijas gamtos objektų valdymui. Lėšos skiriamos infrastruktūrai įrengti (3 apžvalgos bokštams (platformoms), 7 pontoniniams tiltams, 19 informacinių stendų, 1 automobilių stovėjimo aikštelei ir 3 poilsio vietoms, 6 pėsčiųjų takams su rekreaciniais ir edukaciniais elementais). Ši infrastruktūra bus įrengta 10-yje gamtinių teritorijų. 5 iš jų – priskiriamos NATURA 2000 teritorijoms, 2 – šalia jų.
4) kuriant produktus (unikalus metodas: informacija Brailio raštu, įgarsinimo sprendimai, infrastruktūros pagerinimas), pritaikytus žmonėms su negalia.
5) remiant vietos verslą ir vystant kokybišką gyvenamają ir darbo aplinką skirtingoms socialinėms grupėms, įskaitant neįgaliuosius.

Daugiau apie projekto veiklas skaitykite čia:

Akcija „Takais per Lietuvą“

Atnaujinti turistinių maršrutų žemėlapiai

Dar daugiau rekreacinės infrastruktūros Aukštaitijos nacionaliniame parke pritaikoma žmonėms su negalia

Parengtas naujas leidinys apie turizmo infrastruktūros pritaikymą žmonėms su specialiaisiais poreikiais

 

Projekto metu parengti leidiniai atsisiuntimui:

„Gamtos takai“

Turistinių maršrutų žemėlapiai

„Turizmo infrastruktūros, produktų ir paslaugų pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais“

 

Daugiau informacijos:

Daugiau informacijos apie programą: www.latlit.eu

http://www.europa.eu/

Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Projekto aprašymas parengtas  Europos Sąjungos lėšomis. Už aprašymo turinį atsako parko direkcija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-12