exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

header image

Projektas „Integruotų ir sisteminių priemonių taikymas svetimžemių ir invazinių rūšių neigiamam poveikiui mažinti pasienio regiono saugomose teritorijose“

Pradedamas įgyvendinti Integruotų ir sisteminių priemonių taikymas svetimžemių ir invazinių rūšių neigiamam poveikiui mažinti pasienio regiono saugomose teritorijose (ENI-LLB-1-077) tarptautinis projektas, 20142020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto pagrindinis tikslas stiprinti bendradarbiavimą tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos, siekiant sumažinti neigiamą svetimžemių ir invazinių rūšių plitimo daromą žalą visuomenės sveikatai ir vertingoms buveinėms. Projekto trukmė  24 mėnesiai. 

Projekto laikotarpiu Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija planuoja sukartografuoti invazines rūšis trijose vietose: Dysnų  Dysnykščio apyežerių šlapžemių komplekse, Pušnies telmologiniame draustinyje ir Girvelės pelkėje, bei paruošti Sosnovskio barščio naikinimo veiksmų planą 9,5 ha plotui. Planuojama Sosnovskio barščio naikinimui pasitelkti keturis skirtingus metodus: suariant 5,4 ha ploto, išpjaunant ir nušienaujant 5,3 ha plotą, iškasant 0,5 ha ir užtiesiant geotekstilės plėvelę 0,3 ha plotą. Taip pat, projekto metu bus ruošiamos visuomenės informavimo priemonės apie invazinių ir svetimžemių rūšių poveikį sveikatai ir natūralioms vertingoms buveinėms. 

Be šių pagrindinių veiklos krypčių Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, pagal savo kompetenciją, dalyvaus ir kitose numatytose veiklose, kurias kuruoja kiti partneriai.

Projekto partneriai: 

Valstybinis mokslo ir gamybos junginys „Baltarusijos biologinių išteklių nacionalinės mokslų akademijos mokslinis ir praktinis centras“ 

Valstybinė aplinkos apsaugos įstaiga "Nacionalinis park "Braslavskije Oziora"

Gamtos apsaugos agentūra

Daugpilio universitetas 

Latvijos valstybinė augalų apsaugos tarnyba

"Nature Concerthall" draugija

Projektą ENI-LLB-1-077 finansuoja Europos sąjunga.

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-12