BDAR
gdpr

header image

Projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje"

        Projektas „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" yra pirmasis LIFE integruotas projektas, kurio pagrindinis tikslas prisidėti prie bendrų Europos Sąjungos siekių, stabdant biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą bei siekiant jas kiek įmanoma atkurti. Projektu siekiama įgyvendinti Prioritetinių veiksmų programą  nacionalinį strateginį dokumentą Natura 2000 teritorijoms, kuriame numatytos konkrečios biologinės įvairovės išsaugojimo ir atkūrimo priemonės, ir įvykdyti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus, susijusius su Paukščių ir Buveinių direktyvomis. Projekto trukmė 10 metų (20182027 m.)

        Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija yra atsakinga už gamtosaugos priemonių integracijos į kaimo plėtros programą stiprinimą, parengiamosios veiklos gamtosaugos priemonių įgyvendinimą pilotinėse teritorijose, Natura 2000 tinklo plėtrą ir vientisumo užtikrinimą: teritorijų nustatymą ir žemių išpirkimą, inovatyvių agro-aplinkosauginių schemų ir jų valdymo metodų įgyvendinimą ir gyvulių ganymo, kaip tvaraus ir ekonomiškai perspektyvaus atvirų buveinių tvarkymo būdo, skatinimą.

       Per 10 metų laikotarpį Aukštaitijos nacionaliniame parke planuojama sutvarkyti 92 ha vertingų gamtinių teritorijų ir atkurti 3 gamtinius kompleksus: Ginučių ąžuolyną, Pabiržės pusiasalį ir Kretuonykščio pelkę. 45 ha apimantis Ginučių ąžuolynas unikalus ir vienintelis parke, esantis tarp Linkmeno ir Asėko ežerų. Pabiržės pusiasalis apima 15 ha ir yra pasiekiamas tik vandens keliu, per Asalnų ežerą. Likusius 32 ha apima Kretuonykščio pelkės tvarkymas. Nuo senų laikų dviejose iš šių teritorijų (Ginučių ąžuolyne ir Pabiržės pusiasalyje) buvo ganomi gyvuliai. Remiantis sėkminga patirtimi, tvarkant Ladakalnį į pagalbą pasitelkus škudžių veislės aveles, šiems trims gamtiniams kompleksams sutvarkyti ir atkurti, planuojama įsigyti 20 mėsinių galvijų iš projekto lėšų ir atgaivinti ganymo tradicijas.

       Be šių pagrindinių veiklos krypčių Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, pagal savo kompetenciją, dalyvaus ir kitose numatytose veiklose, kurias kuruoja kiti partneriai.

 

Projekto partneriai:

Aplinkos projektų valdymo agentūra https://www.apva.lt/

Aplinkos ministerija https://am.lrv.lt/

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba https://vstt.lrv.lt/

Žemės ūkio ministerija http://zum.lrv.lt/

Dzūkijos nacionalinis parkas http://gamta.cepkeliai-dzukija.lt/

Žemaitijos nacionalinis parkas http://zemaitijosnp.lt/

Baltijos aplinkos forumas https://bef.lt/

Vytauto Didžiojo universitetas https://www.vdu.lt/lt/

Valstybinė miškų urėdija https://www.vivmu.lt/lt/

 

Projektą LIFE IP PAF-NATURALIT projekto Nr. LIFE16 IPE/LT/00016 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymo eigą galite rasti projekto tinklalapyje https://naturalit.lt/

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-13