>

Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Dėl to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, institucijos ar įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau - STT), kad STT surinktų ir pateiktų institucijos ar įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ  TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ PRIVALOMA TVARKA, PATVIRTINIMO 
                                                                                                                       

Atnaujinimo data: 2024-03-04