>

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją bei už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijoje Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja  Sandra Nalivaikė (tel. 86 59 73140), el. p. [email protected]).

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO BEI VEIKSMŲ, GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ, TVARKOS APRAŠAS

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS DARBUOTOJŲ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI BEI KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VTEK Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų 

AM rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

VTEK mokomoji medžiaga

VTEK REKOMENDACINĖS GAIRĖS DĖL LOBISTINĖS VEIKLOS IR ĮTAKOS TEISĖKŪRAI

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

REKOMENDACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ IR DARBUOTOJŲ ELGESIO IR VEIKSMŲ, KAI JIEMS YRA SIŪLOMAS AR DUODAMAS KYŠIS

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS TOLERANCIJOS LYGIO  KORUPCIJAI  2023 METAIS NUSTATYMAS

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS TOLERANCIJOS LYGIO  KORUPCIJAI  2022 METAIS NUSTATYMAS

Atnaujinimo data: 2024-03-05