>

Kur pranešti apie korupciją

Karštąja linija“ gauti pranešimai nagrinėjami Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Nurodytais adresais ir telefonu gali kreiptis kiekvienas asmuo ir pranešti apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija.

Pranešimus apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus visą parą galima teikti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112, Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui telefonais: 8-5 273 2995; +370 698 81837 arba pateikti Aplinkos apsaugos kontrolės informacinėje sistemoje(AAKIS).

Pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, korupciją praneškite visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu [email protected] arba palikite pranešimą STT interneto tinklalapyje.

Pranešimus apie galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima teikti ES struktūrinių fondų svetainėje.

Aplinkos ministerijos ,,Karštosios linijos“ kontaktai: telefonas su atsakikliu visą parą 8-706 63598, el. p.: [email protected] . Adresas siunčiant paštu: Aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105, Vilnius.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/kitiems-asmenims/korupcinio-pobudzio-nusikalstamos-veikos/7429

Atnaujinimo data: 2023-09-18