>

 

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, neišskaičiavus mokesčių, Eurais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2023 m.

2023 m.

Darbuotojų skaičius 2024 m. 1 ketv.

2024 m. 1 ketv.

Valstybės tarnautojai

Direktorius

1

3625

1

3887

Direktoriaus pavaduotojas

1

3018

1

2931

Skyriaus vedėjas

3210132058
Patarėjas1217612142

Vyriausiasis specialistas

101949111832

Vyresnysis specialistas

2196712320

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį

Visuomenės informavimo specialistas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Bitininkystės muziejaus administratorius

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Neformaliojo švietimo specialistas1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Vedėjas1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Labanoro RP lankytojų centro administratorius

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Ūkvedys

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Amatų meistras

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Meistras

2

1388

2

1316

Traktorininkas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Administratorius

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

Darbininkas

1

Duomenys neskelbiami*

1

Duomenys neskelbiami*

*Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 p.

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas (patvirtintas 2023-12-29 įsakymu Nr. 1-41)

Atnaujinimo data: 2024-04-19