>

Labanoro regioninio parko tvarkymo planas

Labanoro regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1530.

Labanoro regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-03-28 įsakymu Nr. D1-219;

Atnaujinimo data: 2023-09-18