>

Mokamos paslaugos

 

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos teikiamų mokamų paslaugų įkainiai nuo 2024-03-19

Nuolaidos nuo 2024-03-19

 

 

 

2024 m. kovo 19 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/88f44521e5e711ee9fdedfc979ae62a9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7dd79076-b97f-45a8-be9a-979450b66be8

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-26