>

Priimti sprendimai dėl buvusių sodybų atstatymo